Læger i vagt og feriering

Læger i vagt og feriering

 
Vi er 4 læger der gensidigt vikarierer for hinanden ved ferie og fravær. Vi skiftes til at passe vagten fra kl. 13 ved akutte sygdomstilfælde.

Læge Flemming Nørregaard – Tømrergade 3 tlf 35 35 40 50

Læge Mette Stockholm – Sortedam Dossering 45 tlf 35 39 36 06

Læge Mohammad Nouhravesh – Sortedam Dossering 1, st. tlf 35 37 05 25